Vergoeding & Eigen bijdrage.

Zorggroep Achterhoek verleent zorg aan mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Mensen komen in aanmerking voor onze zorg wanneer er een indicatie is van het CIZ of een beschikking van de gemeente. In de verschillende ‘Wie betaalt wat’ folders vind je voor de WLZ en de WMO per regio overzichtelijk welke kosten worden vergoed en welke voor eigen rekening zijn.

Eigen bijdrage

Als je zorg krijgt vanuit de WLZ of WMO, dan kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt deze eigen bijdrage vast en ontvangt deze. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van de vorm van de ondersteuning, je inkomen en/of vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en indicatie. Je kan de hoogte van de eigen bijdrage laten berekenen op de website van het CAK.

 

centraal-gelderland

ijssel

wmo  wlz