Zorg

Zorg zonder verblijf.

Bij zorg zonder verblijf, wonen cliënten zelfstandig en krijgen hier extra ondersteuning en zorg bij. Onze persoonlijke begeleiders bieden praktische en sociaal pedagogische ondersteuning die volledig is afgestemd op de situatie, wensen en behoeften van de cliënt.

Doelen bereiken

Wanneer een cliënt bij ons in zorg komt, stelt hij of zij doelen op met de begeleider, onder andere op basis van de problematiek van de cliënt en de zorgindicatie. Voorbeelden van doelen zijn zelfstandig meedoen in de maatschappij, omgaan met emoties, het vinden van een baan of gezond leven. Samen gaan we hiermee aan de slag.

Onze zorg

  • De cliënt krijgt zorg op maat, aansluitend op de persoonlijke situatie,  omdat we dichtbij onze cliënten staan.
  • De cliënt leeft zelfstandig, maar krijgt hierbij ondersteuning als dat nodig is. Dit stimuleert zelfredzaamheid.
  • We zijn 24 uur per dag. 7 dagen per week bereikbaar. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid.
  • De cliënt krijgt één of twee vaste persoonlijk begeleider(s).
  • De persoonlijk begeleiders worden voor specialistische zorgvragen ondersteund door onze eigen GZ-psycholoog en een psycholoog.

Indicatie

Om passende zorg te kunnen bieden, heeft de cliënt een toereikende en geldige zorgindicatie nodig van het CIZ, gemeente of Jeugdbescherming. Als u contact met ons opneemt, bekijken we samen wat we voor u en de cliënt kunnen doen.

Meer zorg