Zorg

Zorg met verblijf.

Zorggroep Achterhoek gelooft in de mogelijkheden van mensen. Iedereen kan zich ontwikkelen. Daarom bieden wij zorg waarbij we streven naar meer zelfredzaamheid voor iedereen. Samen bekijken we welke zorg bij de persoonlijke situatie van de cliënt aansluit om meer zelfredzaamheid te bereiken en meer participatie in de maatschappij te bereiken.

Persoonlijke zorg

Bij Zorggroep Achterhoek krijgt elke cliënt een persoonlijk begeleider. Samen met de cliënt wordt er een zorgplan met persoonlijke doelen opgesteld waarmee gewerkt wordt aan de persoonlijke problematiek en aan meer zelfredzaamheid. Onze begeleiders worden ondersteund door de GZ-psycholoog en de psycholoog van Zorggroep Achterhoek.

Zorg op maat

Iedereen is uniek, elke zorgvraag is anders. Wij kijken naar welke mogelijkheden wij hebben om een ieder zorg te bieden die bij  zorgvraag van de cliënt aansluit.

In het kader van extramuraal wonen bieden we zorg op ambulante basis in een zelfstandige woonomgeving. Onze begeleiders zijn 24/7 in nabijheid waardoor er structureel ondersteuning beschikbaar is.

In het kader van intramuraal wonen bij Zorggroep Achterhoek, bieden we wonen in De Elzen. In deze huiselijke en prikkelarme woonomgeving bieden we zorg die meegroeit met de cliënt. Hier staat een vast team van pedagogisch medewerkers 24/7 klaar om je te ondersteunen en te begeleiden naar meer zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Onze zorg

  • De cliënt krijgt zorg op maat, die bij de persoonlijke situatie en zorgvraag past
  • Wij streven naar meer zelfredzaamheid.
  • We zijn 24/7 bereikbaar en in nabijheid. Dit geeft cliënten een bepaalde mate van veiligheid.
  • De cliënt krijgt één of twee vaste begeleider(s), waardoor er een vertrouwde omgeving wordt gecreëerd.
  • De persoonlijk begeleiders worden ondersteund door een GZ-psycholoog en een psycholoog voor specialistische zorgvragen.
  • We kijken naar de mogelijkheden voor zelfstandig wonen.
  • Cliënten kunnen bij ons intramuraal wonen in het fasehuis.

Indicatie

Om zorg met verblijf te kunnen bieden heeft de cliënt een toereikende en geldige zorgindicatie nodig waarin verblijf is geïndiceerd. Als u contact met ons opneemt, bekijken we samen wat we voor u en de cliënt kunnen doen. De huidige wachttijden voor onze zorg vindt u hier.

Meer zorg