Zorg

Persoonlijke zorg.

Zorg kan anders, vinden we bij Zorggroep Achterhoek. Persoonlijker, meer betrokken, op maat en efficiënter. Maar zorg moet vooral van goede kwaliteit zijn. Daarom doen wij het op onze eigen manier, met een degelijke basis en oog voor de toekomst. Voor onze cliënten en partners zijn onze pijlers merkbaar in ons complete zorgaanbod. Samen werken we aan passende zorg anno nu.

Wie bieden wij zorg?

Wij bieden zorg aan mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek, die openstaan voor begeleiding bij hun hulpvraag. Zij kunnen te maken hebben met:

  • Licht verstandelijke beperking
  • Stemmingsstoornissen/stemmingsproblematiek
  • Autisme spectrum stoornissen/ ADHD (ontwikkelingsstoornissen)
  • Persoonlijkheidsstoornissen

Voor de contra-indicaties en de voorwaarden voor onze zorg, kunt u contact opnemen met onze zorgconsulenten.

Welke zorg kunnen wij bieden?

We begeleiden en ondersteunen mensen bij het wonen en participeren in de maatschappij. Afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt, bieden we ondersteuning op de diverse levensgebieden zoals de problematiek, gezondheid, persoonlijke verzorging, (vrijwilligers)werk, huishouden en sociale contacten.

We geloven in de mogelijkheden voor onze cliënten. We doen er alles aan om deze mogelijkheden te vergroten en benutten.

Hieronder leest u welke zorg we kunnen bieden: