Over ons

Kwaliteitsbeleid.

Binnen Zorggroep Achterhoek nemen wij de kwaliteit van zorg uiterst serieus. Het handhaven van de Zorgbrede Governancecode is hier een voorbeeld van. Zorggroep Achterhoek hanteert het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem, welk gewaarborgd wordt door de directie en management. Met dit gedegen kwaliteitsbeleid streeft Zorggroep Achterhoek naar een cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Altijd in beweging

Als jonge organisatie is Zorggroep Achterhoek altijd in beweging. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zich kan ontwikkelen. Als mens, als maatschappij en als organisatie. In 2017 is dit erkend doordat we gecontracteerd aanbieder zijn in de regio’s Arnhem en Apeldoorn voor de Wet Langdurige Zorg. We zijn actief in de sector Gehandicaptenzorg en werken volgens het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en het daarbij horende kwaliteitsrapport. Het Kwaliteitsrapport 2018 geeft zicht op met welke wijze wij stappen zetten met de cliënten naar meer zelfredzaamheid.

Onszelf verbeteren

We proberen onszelf constant te verbeteren, vooral op basis van de wensen van de cliënt en het efficiënter leveren van zorg anno nu. Zo hebben we een cliëntenraad die zich richt op onderwerpen die van belang zijn voor alle cliënten binnen Zorggroep Achterhoek. Ook doen we jaarlijks een cliënttevredenheidszonderzoek, waarin al onze cliënten hun mening over Zorggroep Achterhoek kunnen geven. We hechten veel waarde aan feedback van alle cliënten. De eventuele klachten en kritiek, welke bij een externe klachtencommissie gedaan kunnen worden, behandelen we zorgvuldig.

Boven alles moet zorg vooral van goede kwaliteit zijn en daarom doen wij het op onze eigen manier, vanuit een degelijke basis en met oog voor de toekomst.

Meer over ons